bijles

Vol goede moed begonnen aan het nieuwe schooljaar in het basis- of voortgezet onderwijs? Na de herfstvakantie tekenen zich altijd al de eerste grote en kleine problemen af. Achterstanden die zijn opgelopen zijn steeds moeilijker in te halen. En zo worden verschillen hoe langer je wacht steeds groter. Door bijlessen van een goede docent kan een kind snel weer ‘bij’ zijn. Zie hier de redenen om bijles bij De Leerboom te nemen!

Bijles sluit aan bij de leerbehoefte van je kind

In een volle klas met kinderen heeft de leraar niet altijd de aandacht voor de leerbehoefte van een kind. Ook is er lang niet altijd tijd om alles nog eens uit te leggen wanneer een kind iets niet snapt. Daarnaast durven sommige kinderen geen vragen te stellen in de klas, of weten ze niet wat ze moeten vragen. Met een leraar die er helemaal voor hen is, durven ze dat vaak wel. In een bijles kan de docent bovendien ingaan op specifieke vragen en oog houden op de voortgang.

Met bijles kunnen we achterstanden wegwerken

Scholen doen hun best, maar door corona is er op sommige scholen veel lesuitval. Daarbij hebben veel kinderen door het thuisonderwijs ook achterstanden opgelopen. Met een paar bijlessen kan je kind snel en effectief de stof tot zich nemen, zodat het weer meekan met de lessen. Bijles kan live gegeven worden, maar ook online als dat wenselijker is. We werken op de praktijk in Westerpark of via ZOOM op de laptop. Mochten doordeweekse dagen niet uitkomen, dan kunnen er ook bijlessen op zaterdag gepland worden.

Door bijles krijgt je kind weer meer vertrouwen en plezier in school

Samen met je kind kijken we eerst waar de knelpunten liggen. Zo kunnen we de juiste docent zoeken die het kind kan helpen met die vakken of onderwerpen waar de problemen schuilen. Door de bijles kunnen de moeilijke onderwerpen gericht worden behandeld. Als je kind de stof dan ineens ‘snapt’ en vooruitgang boekt, dan is school natuurlijk een stuk leuker.

Er is bijles bij De Leerboom in (bijna) alle vakken

Bij De Leerboom zijn er bijlesdocenten voor bijna alle vakken die kinderen kunnen tegenkomen. Denk aan:

  • wiskunde
  • scheikunde
  • natuurkunde
  • economie
  • talen: Engels, Latijn, Nederlands, Frans, Duits
  • begrijpend lezen
  • rekenen
  • spelling
  • studievaardigheden.

We weten het antwoord op alle leerstijlen en -problemen

Bij De Leerboom helpen we kinderen bij problemen met bepaalde lesstof. Maar ook is er oog voor de mogelijke moeilijkheden omtrent het leren zelf. Zo begeleiden we bij visuele/kinesthetische leerstijlen voor beelddenkers, leerlingen met dyslexie of ADD/ADHD in basis- en voortgezet onderwijs. Kan jouw kind wel een beetje ondersteuning gebruiken? Neem gerust contact op voor meer informatie.