Basisonderwijs

Basisonderwijs

Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar in het reguliere basisonderwijs bieden we verschillende mogelijkheden aan. Denk hierbij aan remedial teaching, bijles, huiswerkbegeleiding, begeleiding visuele leerondersteuning, maar ook aan een screening van talenten en passie (EQ) en een training die je kind op weg helpt bij de overgang van groep 8 naar de brugklas. Lees hieronder meer over de mogelijkheden.

Remedial Teaching

Wanneer er voor jouw kind, om wat voor reden dan ook, behoefte is aan een persoonlijk leerbegeleidingsplan, kan Remedial Teaching (RT) worden ingezet.

Remedial Teaching wordt alleen ingezet als er een didactische hulpvraag is. Vaak wordt dit vanuit school geadviseerd. Na onderzoek wordt een handelingsplan gemaakt. Hierin worden de resultaten en de vooruitgang nauwkeurig bijgehouden. Afhankelijk van de gestelde doelen kan Remedial Teaching voor korte of langere termijn worden ingezet. Dit kan op school, maar ook binnen het centrum voor leerbegeleiding De Leerboom. Na een vastgestelde periode zullen de doelen worden besproken en geëvalueerd. Op deze manier proberen we je kind te helpen om weer op het juiste niveau op school te komen.

Bijles

Voor leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van een specifiek vak zoals rekenen, taal of begrijpend lezen, is er de mogelijkheid om door middel van bijles de kennis bij te spijkeren. Bij De Leerboom geven we 1-op-1-bijles met één vaste docent.

Alle Teksten de Baas (begrijpend lezen)

Begrijpend lezen vormt een belangrijk onderdeel in het basisonderwijs en wordt door veel leerlingen als ‘lastig’ ervaren. Een training begrijpend lezen ‘Alle Teksten de Baas’ kan door middel van van 6x 1,5 uur individueel of in klein groepsverband een goede ondersteuning bieden. Deze ondersteuning kan dan later in het voorgezet onderwijs goed ingezet worden bij vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie enzovoorts.

Nederlands als 2e taal (NT2)

In grote steden zoals Amsterdam komt het veel voor dat Nederlands niet de moedertaal is voor kinderen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk binnen het onderwijs en de verdere ontwikkeling, maar wanneer je bent geboren in het buitenland, kunnen een goede woordenschat, mondelinge/schriftelijke taalvaardigheid, kennis van de grammatica en lezen een enorm struikelblok zijn. Door het volgen van onze NT2 bijlessen wordt dit struikelblok opgeheven of in ieder geval verminderd. De lessen worden aangeboden voor leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Kernvisie methode (begeleiding visuele leerstijl)

Regelmatig komt het voor dat kinderen moeite hebben met automatiseren, lezen, spelling, schrijven, rekenen, topografie, klokkijken enzovoort. Thuis en ook op school wordt er vaak van alles gedaan om dit op te lossen, maar men kan er de vinger niet op leggen. Het resultaat is een slecht rapport en een leraar die aangeeft dat het kind ‘het’ niet kan. Als je jouw kind hierin herkent, is het mogelijk dat je kind een visueel/kinesthetische leerstijl heeft en met voorkeur gebruik maakt van zijn of haar rechterhersenhelft. Met andere woorden: je kind denkt meer in beelden dan in woorden. Dit kan leerproblemen opleveren omdat ons onderwijs juist is ingesteld op het gebruik van de linkerhersenhelft. Het is rationeel en auditief en dat botst. Doordat de lesstof op school niet aansluit bij de voorkeursleerstijl van een kind dat denkt met de rechterhersenhelft, raakt hij/zij in de war, mist het een deel van de lesstof, raakt het sneller afgeleid en ontstaat er een achterstand op school. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals faalangst, een verminderd zelfvertrouwen, niet meer naar school willen en/of zichzelf dom en stom vinden. Vaak wordt op zo’n kind onterecht de stempel ‘leerstoornis’ gedrukt. Niets is minder waar: je kind heeft alleen behoefte aan lesstof die wordt aangeboden op een manier die bij de leerstijl van je kind past. De Kernvisie methode sluit hierop aan en je kind kan, na een aantal sessies, ‘wél’ meekomen in het huidige onderwijs.

Ben je benieuwd of jouw kind ook behoefte heeft aan rechtsgeoriënteerd onderwijs? Onderwijs voor leerlingen met een visueel/kinesthetische leerstijl? Doe de test!

Talentenkompas (EQ-screening)

Een online EQ-screening, niet te verwarren met een IQ-screening, onderzoekt waar de talenten, passies en het welbevinden van je kind liggen. De EQ-screening van Talentenkompas is geschikt voor kinderen in groep 7 en 8 en evalueert het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen. Het is een goede aanvulling op het schooladvies voor het voortgezet onderwijs, want EQ is minstens zo belangrijk als IQ en zegt vaak meer over de toekomstontwikkeling van je kind dan IQ.

Executieve functies (groep 7 en 8)

Ervaringen

Onze creatieve, sociale, slimme dochter liep vast op school en sloot zich langzamerhand af. Eind groep 7 volgde een diffuus schooladvies waarin zowel de docent als wij haar niet herkenden. Bijles dachten we, tot Johanette met haar in gesprek ging en concludeerde dat onze dochter een andere, meer visuele leerstijl heeft. Het mooie, persoonlijke profiel dat ze daarbij schetste was zo herkenbaar. 4-5 maanden begeleiding volgens de Kernvisie-methode en wekelijkse bijles hebben ertoe geleid dat ze het leuk vindt om te leren. Ze is weer open, energiek en vol zelfvertrouwen en heeft zin in de middelbare school. Met een eenduidig, overtuigend en hoger schooladvies op zak dat inmiddels alleen maar een bonus is.
We zijn Johanette heel dankbaar voor haar inzichten en inzet.

- Brugpieper in de dop

De Leerboom – Johanette, heeft alle drie mijn kinderen met dyslexie ontzettende geholpen. De kernvisie methode is een manier van leren die enorm aanslaat. Het heeft ervoor gezorgd dat ze weer zelfvertrouwen hebben en zich goed voelen in de klas. Dat dit zo goed werkt is niet alleen door de methode maar zeker ook door de geweldige begeleiding van Johanette. DANK

- Moeder van 3 kids

Onze 10 jarige dochter had een rekenachterstand van bijna 3 jaar. We dachten dat ze dyscalculie zou hebben. Want waarom anders zo een enorme achterstand. Met taal en lezen liep ze voor! Via
via kwam ik in contact met de Kernvisiemethode en ging er een lichtje bij mij branden. Het eerste contact met Johanette was zo prettig dat we snel een afspraak in gepland hebben. Inmiddels zijn
we ruim anderhalf jaar verder en heeft onze dochter de leerachterstand al bijna ingehaald. Ze is zo een blij kind geworden. De Kernvisie methode is een eye-opener voor ons geweest.

- Moeder van Loïs

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.