Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Veel kinderen lopen op het voortgezet onderwijs tegen problemen aan met betrekking tot leren, huiswerk en planning. Met goede begeleiding en de juiste tips & tricks kan uw kind een hoop leren over deze onderwerpen, zodat deze de hele schoolloopbaan waardevol blijven.

Bijles

Heeft uw kind bijvoorbeeld moeite met wiskunde, natuurkunde/scheikunde, economie, geschiedenis en/of een taal? Dan is bijles een goede manier om de kennis bij te spijkeren. Bijles wordt gegeven voor alle vakken en op alle niveaus: van VMBO-basis tot Gymnasium.

Huiswerkbegeleiding

TEKST KOMT NOG

Executieve functies

Omdat het leren leren niet vanzelf gaat, bieden we diverse trainingen studievaardigheden aan. Deze trainingen worden in kleine groepjes (5 of 6 leerlingen) of individueel gehouden.

De Kernvisie methode (begeleiding visuele leerstijl)

Ook in het voortgezet onderwijs blijkt nog regelmatig dat kinderen moeite hebben met automatiseren, lezen, spelling, schrijven, rekenen etc. Het is ook dan vaak een vraagteken waarom het niet wil lukken. De zoektocht is vaak al jaren gaande. Ook komt het regelmatig voor dat kinderen zich prima konden redden op de basisschool, maar dat het in het voortgezet onderwijs moeizaam gaat.

Thuis en ook op school wordt er vaak van alles gedaan om dit op te lossen, maar het lukt niet om er de vinger op te leggen. Het resultaat is een slecht rapport en een leraar die aangeeft dat het kind ‘het’ niet kan. Als u uw kind hierin herkent, is het mogelijk dat uw kind een visueel/kinesthetische leerstijl heeft en met voorkeur gebruik maakt van zijn of haar rechterhersenhelft oftewel: uw kind denkt meer in beelden dan in woorden. Dit kan leerproblemen opleveren (ook pas in het voortgezet onderwijs) omdat ons onderwijs juist is ingesteld op het gebruik van de linkerhersenhelft. Het is rationeel en auditief en dat botst. Doordat de lesstof op school niet aansluit bij de voorkeursleerstijl van een kind dat denkt met de rechterhersenhelft, raakt hij/zij in de war, mist het een deel van de lesstof, raakt het sneller afgeleid en ontstaat er een achterstand op school. Dit kan allerlei gevolgen hebben zoals onder andere: faalangst, verminderd zelfvertrouwen, niet meer naar school willen en/of zichzelf dom en stom vinden. De Kernvisie methode sluit hier op aan en uw kind kan, na een paar sessies, ‘wel’ meekomen in het huidige onderwijs.

Bent u benieuwd of uw kind ook behoefte heeft aan rechtsgeoriënteerd onderwijs? Onderwijs voor leerlingen met een visueel/kinesthetische leerstijl? Doe de test!

Nederlands als 2e taal (NT2)

In grote steden zoals Amsterdam komt het veel voor dat Nederlands niet de moedertaal is voor kinderen. Goede beheersing van de Nederlandse taal is echter een basis binnen het huidige onderwijs en de verdere ontwikkeling. Wanneer je echter bent geboren in het buitenland kan een goede woordenschat, mondelinge/schriftelijke taalvaardigheid, kennis van de grammatica en lezen een enorm struikelblok zijn. Door het volgen van onze NT2 bijlessen wordt dit struikelblok opgeheven of in ieder geval verminderd. De lessen worden aangeboden voor leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Ervaringen

Onze creatieve, sociale, slimme dochter liep vast op school en sloot zich langzamerhand af. Eind groep 7 volgde een diffuus schooladvies waarin zowel de docent als wij haar niet herkenden. Bijles dachten we, tot Johanette met haar in gesprek ging en concludeerde dat onze dochter een andere, meer visuele leerstijl heeft. Het mooie, persoonlijke profiel dat ze daarbij schetste was zo herkenbaar. 4-5 maanden begeleiding volgens de Kernvisie-methode en wekelijkse bijles hebben ertoe geleid dat ze het leuk vindt om te leren. Ze is weer open, energiek en vol zelfvertrouwen en heeft zin in de middelbare school. Met een eenduidig, overtuigend en hoger schooladvies op zak dat inmiddels alleen maar een bonus is.
We zijn Johanette heel dankbaar voor haar inzichten en inzet.

- Brugpieper in de dop

De Leerboom – Johanette, heeft alle drie mijn kinderen met dyslexie ontzettende geholpen. De kernvisie methode is een manier van leren die enorm aanslaat. Het heeft ervoor gezorgd dat ze weer zelfvertrouwen hebben en zich goed voelen in de klas. Dat dit zo goed werkt is niet alleen door de methode maar zeker ook door de geweldige begeleiding van Johanette. DANK

- Moeder van 3 kids

Onze 10 jarige dochter had een rekenachterstand van bijna 3 jaar. We dachten dat ze dyscalculie zou hebben. Want waarom anders zo een enorme achterstand. Met taal en lezen liep ze voor! Via
via kwam ik in contact met de Kernvisiemethode en ging er een lichtje bij mij branden. Het eerste contact met Johanette was zo prettig dat we snel een afspraak in gepland hebben. Inmiddels zijn
we ruim anderhalf jaar verder en heeft onze dochter de leerachterstand al bijna ingehaald. Ze is zo een blij kind geworden. De Kernvisie methode is een eye-opener voor ons geweest.

- Moeder van Loïs

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.