Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Veel kinderen lopen op het voortgezet onderwijs tegen problemen aan met betrekking tot leren, huiswerk en planning. Met goede begeleiding en de juiste tips & tricks kan je kind een hoop leren over deze onderwerpen, zodat deze de hele schoolloopbaan waardevol blijven.

Bijles

Soms lukt het even niet bij één of meer vakken op het voortgezet onderwijs. Dat kan komen doordat de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs moet wennen of dat het gewoon een lastig vak is. Dat kan voor iedereen anders zijn. Gelukkig is er wel een oplossing voor iedereen. Tijdens bijles krijgt je kind individueel extra uitleg en oefening voor een bepaald vak. Er wordt speciaal ingegaan op de dingen die de leerling lastig vindt om goed te leren begrijpen en toe te passen. Zo groeit het zelfvertrouwen en worden de resultaten ook vaak een stuk beter. De Leerboom doet dit voor alle vormen van voortgezet onderwijs, van VMBO basis/kader tot en met gymnasium. Telkens begeleiding op maat.

Huiswerkbegeleiding

Er zijn leerlingen die vakinhoudelijk niet direct worstelen met de stof maar die het wel fijn vinden om een extra vraag te kunnen stellen op het moment dat ze ermee bezig zijn of ergens tegenaan lopen. En ook kinderen die wel hun huiswerk plannen maar er niet altijd aan toekomen of het werk ‘uitstellen’. De Leerboom biedt kleinschalige huiswerkbegeleiding aan, waarbij de leerling gedurende een aaneengesloten tijd echt goed geconcentreerd werkt en tevens hulp kan vragen als die er even niet uitkomt. Het levert een paar voordelen op: de leerling maakt het huiswerk echt af, de leerling wordt inhoudelijk geholpen als dat nodig is en de leerling is echt klaar voor die dag dat er huiswerkbegeleiding is gevolgd. Dan is er weer tijd voor iets anders wat leuk en belangrijk is. Onze huiswerkbegeleiding begeleidt de leerling onder andere ook met plannen en hoe er geleerd moet worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de speciale planagenda (OpNij) die leerlingen gratis krijgen bij de start van de huiswerkbegeleiding en het hele schooljaar kunnen gebruiken.

Executieve functies

En dan zit je zoon of dochter ineens op het voortgezet onderwijs. Daar komen heel andere zaken om de hoek kijken dan bij het basisonderwijs. Plotseling moet er huiswerk gemaakt worden en zijn er toetsweken. En dat is behoorlijk wennen voor veel leerlingen. Bovendien is de manier waarop er geleerd gaat worden op het voortgezet onderwijs heel anders dan op het basisonderwijs. Ineens wordt er van de leerlingen verwacht dat ze meer en meer gebruik gaan maken van de zogeheten ‘executieve functies’, zoals het plannen van het huiswerk, het organiseren van het huiswerk, omgaan met tijd, meer informatie onthouden en verwerken en ook nadenken over hoe ze het allemaal zelf doen. De ervaring leert dat dit voor veel leerlingen een grote overgang is, en soms een té grote overgang. Daarom heeft De Leerboom een speciaal programma om te leren omgaan met de executieve functies, en wel op een dusdanige manier dat het optimaal aansluit bij de manier van werken van de leerling. Daardoor wordt het leren leren gemakkelijker, gaat het steeds beter en kost het vaak ook minder tijd, met een beter resultaat.

Examentraining

Speciale toetsen en examens die meetellen voor het examen brengen vaak extra stress met zich mee. Het belang van dergelijke toetsen is groter en dat voelen leerlingen feilloos aan. Tijdens een examentraining kunnen de leerlingen voor een bepaald vak heel gericht oefenen met opgaven zoals die ook tijdens de examens gevraagd worden. De uitkomsten en aanpak worden uitgebreid besproken, zodat de leerlingen heel goed snappen wat de juiste aanpak is die tot het beste resultaat leidt. Op die manier beheersen ze de stof beter en ‘tanken’ ze vertrouwen, en dat komt niet alleen de nachtrust ten goede, maar zeker ook het resultaat van de toetsen. Examentraining kan voor elk vak en niveau worden aangevraagd, wordt ook in het weekend gegeven en kan meerdere uren achter elkaar, zodat er alle rust en ruimte is om het goed te leren.

Begeleiding visuele leerstijl (Kernvisie methode)

Ook in het voortgezet onderwijs blijkt nog regelmatig dat kinderen moeite hebben met automatiseren, lezen, spelling, schrijven, rekenen enzovoort. Het is ook dan vaak een vraagteken waarom het niet wil lukken. De zoektocht is vaak al jaren gaande. Ook komt het regelmatig voor dat kinderen zich prima konden redden op de basisschool, maar dat het in het voortgezet onderwijs moeizaam gaat.

Thuis en ook op school wordt er vaak van alles gedaan om dit op te lossen, maar het lukt niet om er de vinger op te leggen. Het resultaat is een slecht rapport en een leraar die aangeeft dat het kind ‘het’ niet kan. Als je jouw kind hierin herkent, is het mogelijk dat je kind een visueel/kinesthetische leerstijl heeft en met voorkeur gebruik maakt van zijn of haar rechterhersenhelft. Met andere woorden: je kind denkt meer in beelden dan in woorden. Dit kan leerproblemen opleveren (ook pas in het voortgezet onderwijs), omdat ons onderwijs juist is ingesteld op het gebruik van de linkerhersenhelft. Het is rationeel en auditief en dat botst. Doordat de lesstof op school niet aansluit bij de voorkeursleerstijl van een kind dat denkt met de rechterhersenhelft, raakt hij/zij in de war, mist het een deel van de lesstof, raakt het sneller afgeleid en ontstaat er een achterstand op school. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals faalangst, een verminderd zelfvertrouwen, niet meer naar school willen en/of zichzelf dom en stom vinden. De Kernvisie methode sluit hierop aan en je kind kan, na een paar sessies, ‘wél’ meekomen in het huidige onderwijs.

Ben je benieuwd of jouw kind ook behoefte heeft aan rechtsgeoriënteerd onderwijs? Onderwijs voor leerlingen met een visueel/kinesthetische leerstijl? Doe de test!

Nederlands als 2e taal (NT2)

In grote steden zoals Amsterdam komt het veel voor dat Nederlands niet de moedertaal is voor kinderen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk binnen het onderwijs en de verdere ontwikkeling, maar wanneer je bent geboren in het buitenland, kunnen een goede woordenschat, mondelinge/schriftelijke taalvaardigheid, kennis van de grammatica en lezen een enorm struikelblok zijn. Door het volgen van onze NT2 bijlessen wordt dit struikelblok opgeheven of in ieder geval verminderd. De lessen worden aangeboden voor leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Ervaringen

Wij zijn heel blij dat onze dochter met Martine als Remedial Teacher heeft mogen samenwerken. Ze ging er nooit met tegenzin naartoe; integendeel. Ze voelde zich heel fijn bij Martine! De schoolresultaten zijn aanzienlijk verbeterd, te zien aan de Cito scores! Ook voelde ze zich een stuk zelfverzekerder met betrekking tot haar dyslexie en dat was zo leuk om te zien! Dus veel dank hiervoor en natuurlijk veel dank aan Martine!

- Een ouder

Onze creatieve, sociale, slimme dochter liep vast op school en sloot zich langzamerhand af. Eind groep 7 volgde een diffuus schooladvies waarin zowel de docent als wij haar niet herkenden. Bijles dachten we, tot Johanette met haar in gesprek ging en concludeerde dat onze dochter een andere, meer visuele leerstijl heeft. Het mooie, persoonlijke profiel dat ze daarbij schetste was zo herkenbaar. 4-5 maanden begeleiding volgens de Kernvisie-methode en wekelijkse bijles hebben ertoe geleid dat ze het leuk vindt om te leren. Ze is weer open, energiek en vol zelfvertrouwen en heeft zin in de middelbare school. Met een eenduidig, overtuigend en hoger schooladvies op zak dat inmiddels alleen maar een bonus is.
We zijn Johanette heel dankbaar voor haar inzichten en inzet.

- Brugpieper in de dop

De Leerboom – Johanette, heeft alle drie mijn kinderen met dyslexie ontzettende geholpen. De kernvisie methode is een manier van leren die enorm aanslaat. Het heeft ervoor gezorgd dat ze weer zelfvertrouwen hebben en zich goed voelen in de klas. Dat dit zo goed werkt is niet alleen door de methode maar zeker ook door de geweldige begeleiding van Johanette. DANK

- Moeder van 3 kids

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.