Leerondersteuning met individuele begeleiding

Leerondersteuning met individuele begeleiding

Binnen de Kernvisie methode gaan we uit van 4 denkstijlen: visueel (beeld), auditief (gehoor), kinesthetisch (gevoel) en digitaal (verstand). We worden allemaal geboren met een visuele denkstijl. In de loop van de jaren ontwikkelen we door de inbreng van onze ouders, omgeving en school een favoriete denkstijl. Voor de meesten onder ons is dat auditief en/of digitaal, maar een groot deel houdt ook de voorkeur voor een visueel/kinesthetische denkstijl. Zo’n 60% van alle mensen heeft een visueel/kinesthetische denkstijl, maar ervaart geen problemen met leren. De andere groep ervaart echter wel problemen en heeft baat bij leerondersteuning.

Leerondersteuning voor de visuele leerstijl

Het onderwijs is rationeel en auditief en dat botst. Doordat de lesstof op school niet aansluit bij de voorkeursleerstijl van een kind dat denkt met de rechterhersenhelft, raakt hij/zij in de war, mist het een deel van de lesstof, raakt het sneller afgeleid en ontstaat er een achterstand op school. Dit kan allerlei gevolgen hebben. Wanneer je kind visueel en met het gevoel denkt, maakt het voornamelijk gebruik van de rechterhersenhelft.

Deze voorkeursmanier van denken komt voor bij beelddenkers, maar ook bij kinderen met dyslexie, AD(H)D en autisme. Men noemt het ook wel een ‘rechtsgeoriënteerde leerstijl’. Ons onderwijssysteem is echter juist linksgeoriënteerd ingericht. Voor sommige kinderen kan dit problemen opleveren. Voor hen is het van belang dat de leerondersteuning op zo’n manier wordt aangeboden, dat ze deze op hun manier kunnen verwerken.

De Kernvisie methode biedt leerondersteuning met individuele begeleiding aan kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl, en stelt kinderen in staat om de informatie zodanig op te slaan, dat die via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden. Het is geen trucje, maar een geheel andere manier van leren. Je kind ontdekt hierdoor dat het ‘wél’ kan leren en onzekerheid en andere sociaal-emotionele problemen verdwijnen. Je kind gaat weer met plezier naar school.

Heb je het vermoeden dat jouw kind behoefte heeft aan een rechtsgeoriënteerde leerstijl? Doe dan hier de test of neem vrijblijvend contact op.

EQ-screening (Talentenkompas)

Deze online EQ-screening, niet te verwarren met een IQ-screening, onderzoekt waar de talenten, passies en het welbevinden van jouw kind liggen. De screening kan ingezet worden voor groep 7 en 8. De screening, waarvan je een uitgebreide rapportage ontvangt, kan aanvullend zijn op het verkregen schooladvies voor het voortgezet onderwijs. De rapportage maakt het ontwikkelingsperspectief van je kind duidelijk.

Ervaringen

Wij zijn heel blij dat onze dochter met Martine als Remedial Teacher heeft mogen samenwerken. Ze ging er nooit met tegenzin naartoe; integendeel. Ze voelde zich heel fijn bij Martine! De schoolresultaten zijn aanzienlijk verbeterd, te zien aan de Cito scores! Ook voelde ze zich een stuk zelfverzekerder met betrekking tot haar dyslexie en dat was zo leuk om te zien! Dus veel dank hiervoor en natuurlijk veel dank aan Martine!

- Een ouder

Onze creatieve, sociale, slimme dochter liep vast op school en sloot zich langzamerhand af. Eind groep 7 volgde een diffuus schooladvies waarin zowel de docent als wij haar niet herkenden. Bijles dachten we, tot Johanette met haar in gesprek ging en concludeerde dat onze dochter een andere, meer visuele leerstijl heeft. Het mooie, persoonlijke profiel dat ze daarbij schetste was zo herkenbaar. 4-5 maanden begeleiding volgens de Kernvisie-methode en wekelijkse bijles hebben ertoe geleid dat ze het leuk vindt om te leren. Ze is weer open, energiek en vol zelfvertrouwen en heeft zin in de middelbare school. Met een eenduidig, overtuigend en hoger schooladvies op zak dat inmiddels alleen maar een bonus is.
We zijn Johanette heel dankbaar voor haar inzichten en inzet.

- Brugpieper in de dop

De Leerboom – Johanette, heeft alle drie mijn kinderen met dyslexie ontzettende geholpen. De kernvisie methode is een manier van leren die enorm aanslaat. Het heeft ervoor gezorgd dat ze weer zelfvertrouwen hebben en zich goed voelen in de klas. Dat dit zo goed werkt is niet alleen door de methode maar zeker ook door de geweldige begeleiding van Johanette. DANK

- Moeder van 3 kids
Achtergrond footer

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.