Moeite met leren, of ánders leren?

Moeite met leren, of ánders leren?

Als docent is het je missie de kinderen zoveel mogelijk uit hun onderwijs te laten halen. Natuurlijk, dat gaat wel eens gepaard met wat tegengas. Niet ieder kind houdt evenveel van leren of is er even goed in. De uitdaging schuilt hem dan in het zo passend mogelijk aanbieden van de stof. Maar sommige kinderen lijken best te willen en te kunnen, maar het komt er toch niet uit. Mogelijk komt dat doordat zij op een andere manier leren. En daar kun je ze bij helpen.

Linker- en rechterhersenhelft

De meeste lesstof op scholen is sterk gefocust op rationele en auditieve principes. Dat komt omdat de stof gericht is op het denken met de linkerhersenhelft. Deze hersenhelft is met name van belang bij het methodisch, analytisch en logisch denken. Heel nuttig wanneer je grote lappen tekst moet leren, sommen moet maken of samenvattingen moet schrijven. Maar sommige kinderen leunen meer op de rechterhersenhelft, de helft die zorgt voor creativiteit, verbeelding en fantasie. Deze kinderen worden ook wel beelddenkers genoemd en lopen vaak vast.

Verschillende belangrijke factoren

Het is natuurlijk jammer wanneer kinderen vastlopen, niet omdat ze niet getalenteerd zijn, maar omdat hun talenten niet her- of erkend worden. Maar er kunnen ook andere redenen zijn waarom een kind niet presteert in de klas. Ook het welbevinden, bepaalde karaktereigenschappen, interesses en sociale ontwikkeling en contacten spelen vaak een grote rol. Daarom is het niet altijd even zichtbaar wat er ten grondslag ligt aan de, mogelijk tegenvallende, resultaten van een kind.

Speciale screening

Wanneer ouders en school het niet eens zijn over de capaciteiten van een kind en het schooladvies, is het prettig meer handvatten te hebben om te beoordelen wat een kind (aan)kan. Bij De Leerboom zetten we ons in om te ontdekken welke talenten, vaardigheden en capaciteiten kinderen hebben. Dat kan bijvoorbeeld gemeten worden aan de hand van een speciale screening van het Talentenkompas.

Ontplooiing

Het Talentenkompas is een screening die kan worden ingezet om te beoordelen welk niveau kinderen aankunnen en wat bij ze past. Uitgangspunt hierbij is dat er gekeken wordt naar de capaciteit van het kind, maar ook naar de factoren die van bepalende invloed zijn voor het goed functioneren op een bepaald middelbaretschoolniveau. Op die manier biedt de screening veel inzicht bij ouders en kinderen, en vormt het zodoende een aanvulling op het schooladvies. Zo kunnen de ouders en docenten de leerlingen gericht begeleiden bij het maken van een keuze en beoordelen wat bij hen past. Oftewel, de screening fungeert als een kompas dat ze richting biedt.

Kernvisie bij De Leerboom

Loopt jouw kind vast of denk je dat het gebaat is bij ondersteuning? Bij De Leerboom werken we ook met methodes om kinderen te begeleiden bij hun schoolwerk. Denk hierbij aan individuele begeleiding en het werken aan leerstijlen aan de hand van de Kernvisiemethode. Bij De Leerboom hebben we een aantal Kernvisiemethode-begeleiders die de kinderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun leerstijl. Ook onze andere begeleiding sluit daarop aan, zo maken we ook in de remedial teaching die we geven op scholen gebruik van principes uit de Kernvisiemethode.

Ervaringen

Onze 10 jarige dochter had een rekenachterstand van bijna 3 jaar. We dachten dat ze dyscalculie zou hebben. Want waarom anders zo een enorme achterstand. Met taal en lezen liep ze voor! Via
via kwam ik in contact met de Kernvisiemethode en ging er een lichtje bij mij branden. Het eerste contact met Johanette was zo prettig dat we snel een afspraak in gepland hebben. Inmiddels zijn
we ruim anderhalf jaar verder en heeft onze dochter de leerachterstand al bijna ingehaald. Ze is zo een blij kind geworden. De Kernvisie methode is een eye-opener voor ons geweest.

- Moeder van Loïs

Tot en met groep 6 wisten wij niet wat is aan de hand met onze dochter. Buiten de school had onze dochter van 10 enorme potentie en had veel talenten. Ze kon goed viool spelen, ze kon goed
schaken en ook computer games voor kinderen programmeren. Maar op school had ze veel problemen: toetsen, technisch lezen, werktempo, werkhouding, concentratie alles was niet goed.
Dat was net als fietsen op vierkante wielen.
Dankzij Johanette en De Leerboom is er een nieuwe wereld voor ons geopend. Het bleek dat onze dochter een visueel/kinesthetische leerstijl heeft met andere woorden een beelddenker is.
Ze heeft een compleet andere manier van denken en leren dan waar we in het onderwijs vanuit gaan. Vanaf de eerste sessie bij Johanette met Kernvisie methode was onze dochter gelukkig.
Eindelijk weet ze hoe moet ze leren. En surprise surprise!!! Een grammatica toets op school en onze dochter de enige van groep 7 scoort 100% , dus de beste van de groep. Dat is ongelofelijk
van onvoldoende naar exellent! Ze krijgt applaus van de juf en alle kinderen. Fantastisch!
Johanette en De Leerboom, hartelijk bedankt!!!t.

- Beelddenker groep 7

Johanette heeft onze zoon de afgelopen 2,5 jaar enorm geholpen met leren leren. & en ons als ouders daarmee ook. Frustraties alom. Hij gaat volgend jaar naar groep 8 en heeft net zijn
voorlopig advies binnen: Vmbo t /Havo. Zonder Johanette was dat niet gelukt en was hij steeds onzekerder geworden. Vandaag was de laatste schooldag en vroeg hij aan zijn juf (die meegaat
naar groep 8) of hij haar wil helpen om daar Havo advies van te maken. (Dat wil hij zelf… zo trots!).
Leren kan zó leuk zijn. Aanrader dus! Voor je kind en jezelf.

- Anoniem

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.