Moeite met leren, of ánders leren?

Moeite met leren, of ánders leren?

Als docent is het je missie de kinderen zoveel mogelijk uit hun onderwijs te laten halen. Natuurlijk, dat gaat wel eens gepaard met wat tegengas. Niet ieder kind houdt evenveel van leren of is er even goed in. De uitdaging schuilt hem dan in het zo passend mogelijk aanbieden van de stof. Maar sommige kinderen lijken best te willen en te kunnen, maar het komt er toch niet uit. Mogelijk komt dat doordat zij op een andere manier leren. En daar kun je ze bij helpen.

Linker- en rechterhersenhelft

De meeste lesstof op scholen is sterk gefocust op rationele en auditieve principes. Dat komt omdat de stof gericht is op het denken met de linkerhersenhelft. Deze hersenhelft is met name van belang bij het methodisch, analytisch en logisch denken. Heel nuttig wanneer je grote lappen tekst moet leren, sommen moet maken of samenvattingen moet schrijven. Maar sommige kinderen leunen meer op de rechterhersenhelft, de helft die zorgt voor creativiteit, verbeelding en fantasie. Deze kinderen worden ook wel beelddenkers genoemd en lopen vaak vast.

Verschillende belangrijke factoren

Het is natuurlijk jammer wanneer kinderen vastlopen, niet omdat ze niet getalenteerd zijn, maar omdat hun talenten niet her- of erkend worden. Maar er kunnen ook andere redenen zijn waarom een kind niet presteert in de klas. Ook het welbevinden, bepaalde karaktereigenschappen, interesses en sociale ontwikkeling en contacten spelen vaak een grote rol. Daarom is het niet altijd even zichtbaar wat er ten grondslag ligt aan de, mogelijk tegenvallende, resultaten van een kind.

Speciale screening

Wanneer ouders en school het niet eens zijn over de capaciteiten van een kind en het schooladvies, is het prettig meer handvatten te hebben om te beoordelen wat een kind (aan)kan. Bij De Leerboom zetten we ons in om te ontdekken welke talenten, vaardigheden en capaciteiten kinderen hebben. Dat kan bijvoorbeeld gemeten worden aan de hand van een speciale screening van het Talentenkompas.

Ontplooiing

Het Talentenkompas is een screening die kan worden ingezet om te beoordelen welk niveau kinderen aankunnen en wat bij ze past. Uitgangspunt hierbij is dat er gekeken wordt naar de capaciteit van het kind, maar ook naar de factoren die van bepalende invloed zijn voor het goed functioneren op een bepaald middelbaretschoolniveau. Op die manier biedt de screening veel inzicht bij ouders en kinderen, en vormt het zodoende een aanvulling op het schooladvies. Zo kunnen de ouders en docenten de leerlingen gericht begeleiden bij het maken van een keuze en beoordelen wat bij hen past. Oftewel, de screening fungeert als een kompas dat ze richting biedt.

Kernvisie bij De Leerboom

Loopt jouw kind vast of denk je dat het gebaat is bij ondersteuning? Bij De Leerboom werken we ook met methodes om kinderen te begeleiden bij hun schoolwerk. Denk hierbij aan individuele begeleiding en het werken aan leerstijlen aan de hand van de Kernvisiemethode. Bij De Leerboom hebben we een aantal Kernvisiemethode-begeleiders die de kinderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun leerstijl. Ook onze andere begeleiding sluit daarop aan, zo maken we ook in de remedial teaching die we geven op scholen gebruik van principes uit de Kernvisiemethode.

Ervaringen

Wij zijn heel blij dat onze dochter met Martine als Remedial Teacher heeft mogen samenwerken. Ze ging er nooit met tegenzin naartoe; integendeel. Ze voelde zich heel fijn bij Martine! De schoolresultaten zijn aanzienlijk verbeterd, te zien aan de Cito scores! Ook voelde ze zich een stuk zelfverzekerder met betrekking tot haar dyslexie en dat was zo leuk om te zien! Dus veel dank hiervoor en natuurlijk veel dank aan Martine!

- Een ouder

Onze creatieve, sociale, slimme dochter liep vast op school en sloot zich langzamerhand af. Eind groep 7 volgde een diffuus schooladvies waarin zowel de docent als wij haar niet herkenden. Bijles dachten we, tot Johanette met haar in gesprek ging en concludeerde dat onze dochter een andere, meer visuele leerstijl heeft. Het mooie, persoonlijke profiel dat ze daarbij schetste was zo herkenbaar. 4-5 maanden begeleiding volgens de Kernvisie-methode en wekelijkse bijles hebben ertoe geleid dat ze het leuk vindt om te leren. Ze is weer open, energiek en vol zelfvertrouwen en heeft zin in de middelbare school. Met een eenduidig, overtuigend en hoger schooladvies op zak dat inmiddels alleen maar een bonus is.
We zijn Johanette heel dankbaar voor haar inzichten en inzet.

- Brugpieper in de dop

De Leerboom – Johanette, heeft alle drie mijn kinderen met dyslexie ontzettende geholpen. De kernvisie methode is een manier van leren die enorm aanslaat. Het heeft ervoor gezorgd dat ze weer zelfvertrouwen hebben en zich goed voelen in de klas. Dat dit zo goed werkt is niet alleen door de methode maar zeker ook door de geweldige begeleiding van Johanette. DANK

- Moeder van 3 kids

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.