remedial teaching

Jij als ouder kent je kind het beste. Je zult het waarschijnlijk dan ook snel merken wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit of ergens last van heeft. Telkens wanneer de schooldag aanbreekt, kruipt je kind in zijn schulp en is het enthousiasme ver te zoeken. Er kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn waardoor je kind geen zin heeft in school. Maar wanneer de lesstof de veroorzaker is, kun je daar iets aan doen.

Extra aandacht en begeleiding

Uit cijfers blijkt dat ongeveer één op de vijf kinderen in het basisonderwijs extra aandacht en begeleiding nodig heeft om (de kans op) leerproblemen of leerachterstanden te voorkomen en beperken. Wanneer een kind de lesstof niet goed beheerst, is dat ten eerste heel vervelend. Maar ook heeft het een sterk effect op de ontwikkeling daarna. Want als het kind blijft steken op een onderwerp, wordt het steeds moeilijker om het ook daarna bij te benen.

Persoonlijk leerbegeleidingsplan

Wanneer jouw kind moeite heeft met bepaalde onderwerpen op school, is het prettig voor het kind om wat extra aandacht te krijgen. Ze hebben immers vaak zelf ook door dat ze zich anders ontwikkelen dan hun vriendjes en klasgenoten. Hierbij is goede afstemming en contact met school van groot belang. Op die manier is het mogelijk te werken met de lesstof en het kind op de juiste manier te ondersteunen waar dat nodig is. Hiervoor kan Remedial Teaching (RT) worden ingezet. Je kind krijgt dan een persoonlijk leerbegeleidingsplan.

Remedial Teaching

Bij De Leerboom wordt RT aangeboden. Dit type ondersteuning wordt alleen ingezet als er een didactische hulpvraag is, en vaak wordt dit vanuit school geadviseerd. Johanette, eigenaar van De Leerboom, vertelt: ‘Wanneer een kind in aanmerking komt voor RT wordt er eerst onderzocht op welk gebied dat wenselijk is. Daarna maken we een handelingsplan. In dit plan kunnen we alle resultaten en vooruitgang nauwkeurig bijhouden. Zo is de ontwikkeling goed inzichtelijk.’

Korte of lange termijn

‘Afhankelijk van de gestelde doelen kan de Remedial Teaching voor langere of juist korte termijn worden ingezet’, vervolgt Johanette. ‘Dit kan op school zijn, maar natuurlijk ook bij ons binnen De Leerboom. Nadat we de vastgestelde periode hebben doorlopen, bespreken we de ontwikkeling en evalueren we de doelen. Op die manier proberen we het kind te helpen om weer op het juiste niveau op school te presteren.’

Veelgestelde vragen

Er kunnen veel vragen over RT bestaan wanneer de school aangeeft dat je kind het nodig heeft, zoals:

  • Is RT hetzelfde als bijles? Nee, het grootste verschil tussen RT en bijles is de benadering van de begeleiding. Bijles is gericht op de inhoud van de lesstof en is vaak herhaling hiervan. De begeleiding tijdens remedial teaching is erop gericht de oorzaken van leerproblemen op te sporen en aan te pakken. Er wordt gewerkt met een handelingsplan waarin de leerdoelen vooraf zijn bepaald. Het richt zich niet alleen op wat een kind moet leren, maar ook op welke manier hij dit het beste kan leren. Maar ook tijdens bijles zal hier aandacht aan worden besteed.
  • Voor wie is RT geschikt? Wanneer een kind leerproblemen heeft, zal er worden gekeken of de specifieke extra begeleiding het kind verder kan helpen met leren. Dat geldt voor ieder vak op ieder niveau. Zelfs op het voortgezet onderwijs.
  • Wanneer moet mijn kind starten met RT? Bij voorkeur voordat het kind een grote achterstand heeft opgelopen. Want hoe groter de achterstand, hoe meer werk het kost om deze in te halen.
  • Waarom kiezen voor RT bij een externe partij? Wanneer de school zelf geen RT aanbiedt, kun je elders terecht. Bovendien is er bij externe aanbieders vaak voldoende ruimte voor één op één-begeleiding en goede begeleiding op maat. De Leerboom wordt ook regelmatig ingehuurd om op de school van het kind RT te verzorgen. Op deze manier is de belasting voor het kind zo min mogelijk, kan er goed worden aangesloten bij de methode van de school en is er veel contact tussen de school en De Leerboom.

Meer informatie

Ben je benieuwd naar Remedial Teaching? De Remedial Teachers en medewerkers van De Leerboom vertellen je graag meer. Lees in het volgende artikel de ervaringen van één van de Remedial Teachers, en neem gerust contact op voor meer informatie.