Weer naar school: achterstand of inhaalslag?

Weer naar school: achterstand of inhaalslag?

Minutenlang naar een pagina staren, zonder er ook maar iets van op te nemen. Tijdens de les telkens opnieuw je concentratie kwijtraken. Wel willen, maar niet kunnen halen van voldoendes op toetsen. Problemen met leren komen voor in vele soorten en maten. Na een periode van thuiswerken zijn sommige kinderen bovendien extra achterop gekomen, omdat docenten nu eenmaal minder toezicht konden houden. Extra begeleiding is dan wenselijk

Voor- en nadelen

Maandenlang thuis leren had zo zijn voordelen: je kon lekker veel gamen, je had veel een op een tijd met papa en/of mama en het was vaak rustiger leren dan in een volle klas. Maar niet alles was even fijn. Natuurlijk miste je je klasgenootjes en juf of meester best wel, zeker als je even niet goed wist hoe een opdracht precies moest. En soms legde mama het heel anders uit dan de juf altijd doet, of wist papa ook niet wat hij met de opdracht aan moest. Heel gemakkelijk kon je de moeilijke opdrachten een beetje wegmoffelen. Maar nu je weer op school bent, merk je dat je al heel snel vastloopt in de stof doordat je niet genoeg hebt kunnen oefenen. Ook voor ouders was het een uitdagende tijd. Natuurlijk help je je kind waar het kan, maar werk, huishouden én schoolwerk combineren is natuurlijk een zware opgave. Zeker wanneer je niet bij machte was je kind te helpen.

Tijdig bijsturen

Zo’n een op de zes leerlingen is in de afgelopen periode achteruit gegaan op school, met name op het gebied van taal, rekenen en lezen. Wanneer kinderen niet bij deze achterstanden worden geholpen, kunnen de moeilijkheden op school snel vergroten. Ook een gevoel van onzekerheid kan dan een rol gaan spelen. Bijles en/of remedial teaching kan worden ingezet om tijdig bij te sturen en het leren weer op het juiste spoor te krijgen.

Weer op school

Inmiddels zijn er weer leerlingen in de scholen, en zo hoort het ook. Maar mogelijk heb je als docent moeten constateren dat verschillende leerlingen tegen problemen zijn aangelopen. Thuis hebben ze weinig werk verzet. Sommige kinderen die moeite hebben met studievaardigheden zijn behoorlijk vastgelopen. Bij De Leerboom bieden we speciale trainingen aan die kinderen hierbij helpt. Deze trainingen kunnen zowel in groepen als individueel gevolgd worden. Hierin komen allerlei vaardigheden aan bod die je ineens nodig hebt op de middelbare school. Bijvoorbeeld hoe je snel lesstof kunt lezen, hoe je lesstof overzichtelijk en visueel kunt maken met een mindmap en hoe je jezelf op de beste manier op een proefwerk kunt voorbereiden. Niet iedereen leert immers hetzelfde.

Extra subsidies overheid

Ook de overheid zet zich ervoor in om eventuele achterstanden zo snel mogelijk op te vangen en leerlingen te ondersteunen. Daarom investeert het kabinet bijna 500 miljoen extra in het onderwijs, waarvan zo’n 244 miljoen naar het basis- en voortgezet onderwijs gaat. Dat betekent dat er veel meer subsidies worden toegekend voor bijlessen en extra ondersteuning waar scholen aanspraak op mogen doen.

Over De Leerboom

Bij De Leerboom kunnen kinderen van alle leeftijden terecht voor begeleiding, van bijles en Remedial Teaching voor leerlingen van het basisschool tot de training van vaardigheden voor studenten op het wo. Begeleiding kan zowel in (kleine) groepjes als individueel plaatsvinden. In ons centrum werken twaalf docenten iedere dag om kinderen, tieners en jongvolwassenen het beste uit henzelf te laten halen. Wil je meer weten over onze leerbegeleiding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Ervaringen

Wij zijn heel blij dat onze dochter met Martine als Remedial Teacher heeft mogen samenwerken. Ze ging er nooit met tegenzin naartoe; integendeel. Ze voelde zich heel fijn bij Martine! De schoolresultaten zijn aanzienlijk verbeterd, te zien aan de Cito scores! Ook voelde ze zich een stuk zelfverzekerder met betrekking tot haar dyslexie en dat was zo leuk om te zien! Dus veel dank hiervoor en natuurlijk veel dank aan Martine!

- Een ouder

Onze creatieve, sociale, slimme dochter liep vast op school en sloot zich langzamerhand af. Eind groep 7 volgde een diffuus schooladvies waarin zowel de docent als wij haar niet herkenden. Bijles dachten we, tot Johanette met haar in gesprek ging en concludeerde dat onze dochter een andere, meer visuele leerstijl heeft. Het mooie, persoonlijke profiel dat ze daarbij schetste was zo herkenbaar. 4-5 maanden begeleiding volgens de Kernvisie-methode en wekelijkse bijles hebben ertoe geleid dat ze het leuk vindt om te leren. Ze is weer open, energiek en vol zelfvertrouwen en heeft zin in de middelbare school. Met een eenduidig, overtuigend en hoger schooladvies op zak dat inmiddels alleen maar een bonus is.
We zijn Johanette heel dankbaar voor haar inzichten en inzet.

- Brugpieper in de dop

De Leerboom – Johanette, heeft alle drie mijn kinderen met dyslexie ontzettende geholpen. De kernvisie methode is een manier van leren die enorm aanslaat. Het heeft ervoor gezorgd dat ze weer zelfvertrouwen hebben en zich goed voelen in de klas. Dat dit zo goed werkt is niet alleen door de methode maar zeker ook door de geweldige begeleiding van Johanette. DANK

- Moeder van 3 kids
Achtergrond footer

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.