Huiswerkbegeleiding in Amsterdam voor meer succes


Goed onderwijs is belangrijk. Dat zullen de meesten het wel met elkaar eens zijn. Onderwijs helpt kinderen bij hun persoonlijke en intellectuele ontwikkeling, zorgt ervoor dat ze een betere kans krijgen in de maatschappij en werkt cultureel vormend. Wanneer het leren niet zo gemakkelijk gaat als gewenst is, kan huiswerkbegeleiding in Amsterdam zorgen voor meer succes op school voor je kind.

Achterstand

Niet ieder kind kan even gemakkelijk meekomen in het onderwijs. Sommige kinderen vinden leren echt moeilijk. Gezien het grote lerarentekort lukt het niet altijd om deze kinderen de aandacht te geven die ze nodig hebben. Het risico is dat er een achterstand ontstaat. En wanneer de kinderen deze niet tijdig inlopen, wordt de kloof alleen maar groter.

Huiswerkbegeleiding Amsterdam

Sommige leerlingen hebben vakinhoudelijk niet direct moeite met de stof, maar vinden het wel fijn om bijvoorbeeld een extra vraag te kunnen stellen op het moment dat ze ermee bezig zijn of ergens tegenaan lopen. En ook kinderen die wel hun huiswerk plannen maar er niet altijd aan toekomen of het werk ‘uitstellen’. De Leerboom biedt kleinschalige huiswerkbegeleiding aan, waarbij de leerling gedurende een aaneengesloten tijd echt goed geconcentreerd werkt en tevens hulp kan vragen als die er even niet uitkomt.

Voordelen

Deze vorm van huiswerkbegeleiding in Amsterdam levert een paar voordelen op:

  • de leerling maakt het huiswerk af
  • de leerling wordt op de inhoud geholpen als dat nodig is
  • de leerling is klaar voor die dag dat er huiswerkbegeleiding is gevolgd

Bijles Amsterdam

Soms lukt het even niet bij één of meer vakken op het voortgezet onderwijs. Dat kan komen doordat de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs moet wennen of dat het gewoon een lastig vak is. Dat kan voor iedereen anders zijn. Gelukkig is er wel een oplossing voor iedereen. Tijdens bijles krijgt je kind individueel extra uitleg en oefening voor een bepaald vak.

Zelfvertrouwen

Tijdens de bijles in Amsterdam wordt er speciaal ingegaan op de dingen die de leerling lastig vindt om goed te leren begrijpen en toe te passen. Zo groeit het zelfvertrouwen en worden de resultaten ook vaak een stuk beter. De Leerboom biedt bijles in Amsterdam aan voor alle vormen van voortgezet onderwijs, van VMBO basis/kader tot en met gymnasium. Telkens gaat het om begeleiding op maat.

Voor iedereen toegankelijk

Iedereen heeft recht op goede kwaliteit onderwijs, en dat is ook de insteek van De Leerboom. Daarom willen we bijles en huiswerkbegeleiding in Amsterdam voor iedereen toegankelijk maken. Onze diensten zijn laagdrempelig. Daarmee hopen we dat we een brug te bouwen en kansenongelijkheid te verkleinen. Om onze ondersteuning toegankelijk te houden, ook voor kinderen van ouders met een kleine beurs, hanteren we lage tarieven. Zo kunnen we blijven werken aan onze missie: het helpen en ondersteunen van kinderen om kansen gelijk te trekken, voor iedereen.

Extra ondersteuning

Het kan soms zinvol zijn in de vakantie op een leuke, gezellige manier te werken aan bepaalde vaardigheden. Daarom zetten we ons ook in voor ‘vakantiescholen’, in de herfst-, mei- of zomervakantie. We organiseren die ‘vakantiescholen’ samen met scholen. Met een klein groepje begeleiders kunnen we de kinderen ondersteunen in onder andere taal en rekenen. Hierbij vergeten we niet om ook leuke dingen toe te voegen zoals dans, creativiteit of soms zelfs een technisch lab.

Over De Leerboom

Bij De Leerboom kunnen kinderen terecht voor huiswerkbegeleiding in Amsterdam, bijles en vakinhoudelijke ondersteuning, maar ook voor andere soorten begeleiding. Zo zijn we bij De Leerboom getraind in begrijpend lezen. Deze vaardigheid is enorm belangrijk, daarom bieden we dit aan in de praktijk, maar ook aan voor leerlingen op scholen. Ook werken we samen met een kinderpsychologenpraktijk in Amsterdam om een zo breed mogelijke begeleiding te kunnen aanbieden. Neem contact op en laat je verder informeren.

Ervaringen

Wij zijn heel blij dat onze dochter met Martine als Remedial Teacher heeft mogen samenwerken. Ze ging er nooit met tegenzin naartoe; integendeel. Ze voelde zich heel fijn bij Martine! De schoolresultaten zijn aanzienlijk verbeterd, te zien aan de Cito scores! Ook voelde ze zich een stuk zelfverzekerder met betrekking tot haar dyslexie en dat was zo leuk om te zien! Dus veel dank hiervoor en natuurlijk veel dank aan Martine!

- Een ouder

Onze creatieve, sociale, slimme dochter liep vast op school en sloot zich langzamerhand af. Eind groep 7 volgde een diffuus schooladvies waarin zowel de docent als wij haar niet herkenden. Bijles dachten we, tot Johanette met haar in gesprek ging en concludeerde dat onze dochter een andere, meer visuele leerstijl heeft. Het mooie, persoonlijke profiel dat ze daarbij schetste was zo herkenbaar. 4-5 maanden begeleiding volgens de Kernvisie-methode en wekelijkse bijles hebben ertoe geleid dat ze het leuk vindt om te leren. Ze is weer open, energiek en vol zelfvertrouwen en heeft zin in de middelbare school. Met een eenduidig, overtuigend en hoger schooladvies op zak dat inmiddels alleen maar een bonus is.
We zijn Johanette heel dankbaar voor haar inzichten en inzet.

- Brugpieper in de dop

De Leerboom – Johanette, heeft alle drie mijn kinderen met dyslexie ontzettende geholpen. De kernvisie methode is een manier van leren die enorm aanslaat. Het heeft ervoor gezorgd dat ze weer zelfvertrouwen hebben en zich goed voelen in de klas. Dat dit zo goed werkt is niet alleen door de methode maar zeker ook door de geweldige begeleiding van Johanette. DANK

- Moeder van 3 kids

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.