Een steuntje in de rug met Remedial Teaching

Een steuntje in de rug met Remedial Teaching

Jij als ouder kent je kind het beste. Je zult het waarschijnlijk dan ook snel merken wanneer je kind niet lekker in zijn vel zit of ergens last van heeft. Telkens wanneer de schooldag aanbreekt, kruipt je kind in zijn schulp en is het enthousiasme ver te zoeken. Er kunnen natuurlijk allerlei redenen zijn waardoor je kind geen zin heeft in school. Maar wanneer de lesstof de veroorzaker is, kun je daar iets aan doen.

remedial teaching

Extra aandacht en begeleiding

Uit cijfers blijkt dat ongeveer één op de vijf kinderen in het basisonderwijs extra aandacht en begeleiding nodig heeft om (de kans op) leerproblemen of leerachterstanden te voorkomen en beperken. Wanneer een kind de lesstof niet goed beheerst, is dat ten eerste heel vervelend. Maar ook heeft het een sterk effect op de ontwikkeling daarna. Want als het kind blijft steken op een onderwerp, wordt het steeds moeilijker om het ook daarna bij te benen.

Persoonlijk leerbegeleidingsplan

Wanneer jouw kind moeite heeft met bepaalde onderwerpen op school, is het prettig voor het kind om wat extra aandacht te krijgen. Ze hebben immers vaak zelf ook door dat ze zich anders ontwikkelen dan hun vriendjes en klasgenoten. Hierbij is goede afstemming en contact met school van groot belang. Op die manier is het mogelijk te werken met de lesstof en het kind op de juiste manier te ondersteunen waar dat nodig is. Hiervoor kan Remedial Teaching (RT) worden ingezet. Je kind krijgt dan een persoonlijk leerbegeleidingsplan.

Remedial Teaching

Bij De Leerboom wordt RT aangeboden. Dit type ondersteuning wordt alleen ingezet als er een didactische hulpvraag is, en vaak wordt dit vanuit school geadviseerd. Johanette, eigenaar van De Leerboom, vertelt: ‘Wanneer een kind in aanmerking komt voor RT wordt er eerst onderzocht op welk gebied dat wenselijk is. Daarna maken we een handelingsplan. In dit plan kunnen we alle resultaten en vooruitgang nauwkeurig bijhouden. Zo is de ontwikkeling goed inzichtelijk.’

Korte of lange termijn

‘Afhankelijk van de gestelde doelen kan de Remedial Teaching voor langere of juist korte termijn worden ingezet’, vervolgt Johanette. ‘Dit kan op school zijn, maar natuurlijk ook bij ons binnen De Leerboom. Nadat we de vastgestelde periode hebben doorlopen, bespreken we de ontwikkeling en evalueren we de doelen. Op die manier proberen we het kind te helpen om weer op het juiste niveau op school te presteren.’

Veelgestelde vragen over Remedial Teaching

Er kunnen veel vragen over RT bestaan wanneer de school aangeeft dat je kind het nodig heeft, zoals:

Meer informatie

Ben je benieuwd naar Remedial Teaching? De Remedial Teachers en medewerkers van De Leerboom vertellen je graag meer. Lees in het volgende artikel de ervaringen van één van de Remedial Teachers, en neem gerust contact op voor meer informatie.

Ervaringen

Wij zijn heel blij dat onze dochter met Martine als Remedial Teacher heeft mogen samenwerken. Ze ging er nooit met tegenzin naartoe; integendeel. Ze voelde zich heel fijn bij Martine! De schoolresultaten zijn aanzienlijk verbeterd, te zien aan de Cito scores! Ook voelde ze zich een stuk zelfverzekerder met betrekking tot haar dyslexie en dat was zo leuk om te zien! Dus veel dank hiervoor en natuurlijk veel dank aan Martine!

- Een ouder

Onze creatieve, sociale, slimme dochter liep vast op school en sloot zich langzamerhand af. Eind groep 7 volgde een diffuus schooladvies waarin zowel de docent als wij haar niet herkenden. Bijles dachten we, tot Johanette met haar in gesprek ging en concludeerde dat onze dochter een andere, meer visuele leerstijl heeft. Het mooie, persoonlijke profiel dat ze daarbij schetste was zo herkenbaar. 4-5 maanden begeleiding volgens de Kernvisie-methode en wekelijkse bijles hebben ertoe geleid dat ze het leuk vindt om te leren. Ze is weer open, energiek en vol zelfvertrouwen en heeft zin in de middelbare school. Met een eenduidig, overtuigend en hoger schooladvies op zak dat inmiddels alleen maar een bonus is.
We zijn Johanette heel dankbaar voor haar inzichten en inzet.

- Brugpieper in de dop

De Leerboom – Johanette, heeft alle drie mijn kinderen met dyslexie ontzettende geholpen. De kernvisie methode is een manier van leren die enorm aanslaat. Het heeft ervoor gezorgd dat ze weer zelfvertrouwen hebben en zich goed voelen in de klas. Dat dit zo goed werkt is niet alleen door de methode maar zeker ook door de geweldige begeleiding van Johanette. DANK

- Moeder van 3 kids

Heb je vragen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.