bijles

Soms is het lastig in te schatten of je kind bijles nodig heeft of niet. Bepaalde vakken lijken goed te gaan, andere minder. Ook kan het een fase zijn waarin het minder gaat en waarvan je vermoedt dat het wel weer bijtrekt. Wanneer er achterstanden opbouwen, is het echter slim om hier snel op in te springen. Want hoe langer je wacht, hoe groter de inhaalslag is die gemaakt moet worden. Bijles is al snel waardevol en kan je kind helpen op verschillende fronten.

Persoonlijke aandacht

Wanneer een kind moeite heeft met een bepaald vak, deel van de lesstof of met meerdere vakken, is dat heel vervelend. Vaak heeft dat invloed op het zelfvertrouwen. Zo kan het zijn dat er verdere achterstanden ontstaan omdat het kind niet durft aan te geven dat het niet meekomt en de lesstof niet begrijpt. Bijles is een moment van persoonlijke aandacht waarbij er een persoonlijk plan kan worden gemaakt dat past bij de leervraag van het kind. Zo kan er in diens eigen tempo en leerstijl gewerkt worden aan het bijwerken van de achterstand. Bijles is een vorm van maatwerk wat in het reguliere onderwijs vaak niet mogelijk is.

Stok achter de deur

Niet goed presteren leidt vaak tot demotivatie. Niet zo vreemd, want als je de stof niet begrijpt heb je ook weinig zin om je voor het vak in te zetten. Ook wanneer motivatie een probleem is, kan bijles nuttig zijn. In die zin vormt het een stok achter de deur om het schoolwerk toch te maken en wat structuur in het leren aan te brengen.

Veel voldoening

De bijles is erop gericht het kind te ondersteunen bij de onderwerpen of vakken waar ze moeite mee hebben. Door de persoonlijke aandacht en ondersteuning merkt het kind dat het langzaam maar zeker beter gaat presteren. Naast motivatie brengt dat ook een gevoel van voldoening met zich mee. De lessen op school gaan beter en wanneer dat doorwerkt in verbeterde cijfers zorgt dat vaak voor een groeiend zelfvertrouwen. Bovendien blijkt dat bijles vaak helpt bij een algeheel breder begrip en ontwikkeling van het leren zelf.

Levert tijd op

Het klinkt misschien gek, want bijles kost natuurlijk tijd. Maar per saldo levert bijles het kind vaak tijd op. Ga maar na, waar het oplossen van een som vele uren kan duren wanneer je er niet uitkomt, kan dat aan de hand van bijles en een begripvolle docent veel sneller worden opgelost. Het kind hoeft niet meer in zijn of haar eentje te worstelen met vraagstukken, maar krijgt direct antwoorden op de vragen. Ook helpt dat in de toekomst: door het kind te helpen vragen te stellen, is dat ook nuttig in de lespraktijk.

Over De Leerboom

Heb jij het idee dat jouw kind moeilijk mee kan komen en wil je weten of bijles iets voor jouw kind is? Op zo’n moment is het goed om contact op te nemen met De Leerboom. Bij De Leerboom zijn er voor elk vak of leermethode de juiste bijlesdocenten beschikbaar. Eigenaar Johanette Beereboom: ‘Het is onze passie om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te stimuleren en iedereen te helpen die daarbij een rol kan spelen.’ Het is ook mogelijk om via ZOOM digitaal bijles te ontvangen.