leerachterstand

Vaak wordt gezegd dat goed kunnen leren lezen, schrijven en rekenen belangrijke voorwaarden zijn voor succes op school. Toch zijn er veel kinderen die moeite hebben met een of meerdere van deze zaken. Wanneer er tijdig wordt ingegrepen, kunnen deze kinderen geholpen worden achterstanden te voorkomen of in te lopen. Dat gebeurt vaak aan de hand van Remedial Teaching. Ellen Vis is Remedial Teacher en vertelt over haar ervaringen.

Kinderen echt helpen

Ellen begon tien jaar geleden als lerares in het basisonderwijs. ‘Het werken met kinderen sprak me zeer aan. Maar ik vond het wel frustrerend om te zien dat sommige kinderen de lesstof niet konden bijbenen omdat ik geen tijd had hen intensiever te begeleiden. Ik wilde ook die kinderen kunnen ondersteunen. Daarom heb ik besloten me te laten omscholen tot Remedial Teacher. In die hoedanigheid kan ik de kinderen wél echt helpen met de stof waar ze het moeilijk mee hebben.’ Ellen is tegenwoordig Remedial Teacher en bijlesdocent bij De Leerboom.

Rekenproblemen

De meeste kinderen die Ellen begeleidt, hebben moeite met rekenen. Dat is omdat ze zelf ook veel affiniteit met het vak heeft. ‘Ik heb cijfers altijd erg leuk gevonden’, vertelt Ellen. ‘En ik vind het fijn dat ik de kinderen kan helpen niet meer tegen rekenen op te kijken. Want dat is vaak wel het geval, wanneer kinderen rekenproblemen hebben. Ze denken dat het niet lukt. Ik wil ze graag laten zien dat het wél kan lukken. Er kunnen diverse oorzaken liggen aan het hebben van rekenproblemen. Door middel van een handelingsplan speciaal voor het kind werk ik dan aan deze problemen en proberen we weer op een gemiddeld niveau te komen’, vervolgt Ellen.

Verschillende oorzaken

Ellen kan verschillende oorzaken noemen waarom het even iets minder gaat met het rekenen. Eén van die oorzaken kan zijn dat het kind nog erg speels is als het in groep 3 komt. In dit leerjaar wordt gestart met de basisstof en deze moet op dat moment goed worden opgeslagen. Maar als de leerling daar nog niet aan toe is, wordt het moeilijk om bij te blijven in de daaropvolgende jaren. Het kan ook zijn dat het kind wel wil, ook goed oplet, maar dat de stof toch niet beklijft. Er is dan extra aandacht nodig om de problemen weg te werken. Dit kan gedaan worden door middel van Remedial Teaching. Mocht het na intensieve Remedial Teaching en veel oefening nog niet lukken, dan kan er sprake zijn van dyscalculie. Het is dan ook belangrijk om vroeg aan de bel te trekken als er problemen ontstaan.

Steeds grotere achterstand

‘Een achterstand neemt alleen maar toe als er niet wordt ingegrepen. In het begin, in groep 3 en 4, vallen achterstanden nog niet heel erg op. Het kan zijn dat een kind wat langzamer informatie opneemt, maar dat dat nog wel weer bijtrekt. Maar in groep 5 en 6 gaat het verder uit elkaar lopen, want de stof bouwt voort op wat er eerder is behandeld en het gaat steeds sneller.’ Wanneer Remedial Teaching wordt ingezet, wordt er een duidelijk behandelplan geformuleerd om het kind effectief te kunnen helpen. In dat behandelplan is de beginsituatie geschetst, zijn doelen opgesteld en de doelen worden geregeld geëvalueerd.

Remedial Teaching (RT)

‘Door dat afgebakende programma kunnen we gericht werken aan het sterker maken van de zwakke punten van het kind. Het verschilt per kind hoe snel dat gaat. De ene keer kunnen we bij veel doelen aangeven dat ze behaald zijn, bij andere kinderen lukt dat niet zomaar. Dan zetten we het traject voort.’ Wat het mooiste is aan het werk? Enthousiast reageert Ellen: ‘Kinderen weer blij maken, het gevoel geven dat ze dingen wél goed doen en het snappen.’

Positief beïnvloeden

‘Zo had ik laatst een meisje wat opdrachten gegeven. Ze probeerde de sommen op te lossen, maar bleef vastzitten. Ik gaf haar een klein tipje, en opeens viel het kwartje. ‘Oh nú snap ik het, juf! Nu kan ik alle sommen oplossen!’ riep ze uit. Dat is prachtig! En het kan best zijn dat ze een week later het ‘kwartje’ weer kwijt is, maar ze zal het steeds vaker gaan begrijpen. De blijdschap, dat gevoel van ‘ik kan het wél’, dat is heel mooi en belangrijk. Het doel van de begeleiding is dan ook meer dan het verkleinen van de achterstand. Het is ook het positief beïnvloeden van het welbevinden van het kind. Zodat het uit de negatieve spiraal weer omhoog kan bewegen. De slogan van De Leerboom in alle begeleiding van kinderen is ‘ik kan het wél’, en dat is ook waar ik voor ga!’