Bijles en remedial teaching

Als ouder wil je natuurlijk het beste uit je kind halen. Wanneer er moeilijkheden zijn op school, zijn er verschillende mogelijkheden om je kind hierbij te begeleiden. Zo kun je onder andere kiezen uit bijles of remedial teaching. Dit zijn beide vormen van begeleiding voor kinderen met leerproblemen en worden om die reden nog weleens door elkaar gehaald. Toch is er wel degelijk een verschil tussen de twee. Het is daarom zaak om te weten wat voor soort hulp je kind nodig heeft.

Steuntje in de rug

Om te weten of bijles of remedial teaching geschikt is voor je kind, moet je eerst kijken naar de knelpunten van het kind. Zo kan het zijn dat het probleem puur ligt bij de schoolresultaten doordat het kind bijvoorbeeld een leerachterstand heeft opgelopen. Bijles geeft dan vaak het steuntje in de rug dat het kind nodig heeft. Voor de kinderen die hiermee daarentegen niet geholpen zijn en extra begeleiding behoeven, kan remedial teaching een uitkomst zijn.

Bijles

Bijles buigt zich vooral over de inhoud en kortetermijndoelen zoals het inhalen van achterstanden of voorbereiden op toetsen. Kinderen die moeite hebben met een bepaald vak(onderdeel), bepaalde lesstof nog niet goed beheersen of een achterstand hebben, krijgen hierbij de nodige begeleiding. Dat kan zijn omdat het tempo in de klas te hoog ligt, het kind de uitleg van de leerkracht niet begrijpt of het kind nog wat extra oefening nodig heeft. De lesstof wordt dan nog eens bijgespijkerd en rustig doorgenomen in het tempo van het kind.

Functioneringsproblemen

Maar het is ook mogelijk dat er meer aan de hand is. Zo kan er ook sprake zijn van sociaal-emotionele of gedragsproblemen die invloed hebben op het schoolwerk. Of dat je kind heeft last van dyslexie of dyscalculie. Ook kan het zijn dat je kind onzeker is, niet om hulp durft te vragen of door ziekte of privéproblemen vastloopt. In zo’n geval kan het kind gebaat zijn bij diepgaandere begeleiding zoals kindercoaching, remedial teaching of begeleiding met de Kernvisie methode.

Remedial teaching

Remedial teaching biedt gespecialiseerde hulp op maat aan leerlingen die problemen hebben met rekenen, spelling, schrijven en/of (begrijpend) lezen. Deze vorm van begeleiding is erop gericht om leerproblemen bij de wortel aan te pakken, door te kijken naar hoe het kind leert. Zo kunnen kinderen soms omslachtige methoden hebben om sommen uit te rekenen, of andere denkstappen maken bij het maken van oefeningen. Een remedial teacher is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leer- en gedragsproblemen of stoornissen als dyslexie of dyscalculie. Zij geven aandacht aan de onderdelen waar de leerkracht op school vaak niet de tijd voor heeft.

Verschil tussen bijles en remedial teaching

Het voornaamste verschil tussen bijles en remedial teaching is dus de benadering. Bijles is vooral gericht op de inhoud, terwijl remedial teaching wordt opgesteld vanuit hiaten die zijn ontstaan. Bij bijles wordt de lesstof meestal herhaald op dezelfde wijze zoals deze op school wordt aangeboden. Bij remedial teaching wordt bij aanvang gekeken naar de te leren doelen in een bepaalde periode. Hierop wordt een plan gemaakt en aan het eind van de periode wordt gekeken of de gestelde doelen, nodig voor het betreffende leerjaar, zijn gehaald. Op die manier kan de leerling weer aansluiten in de klas.

Over De Leerboom

Bij De Leerboom kun je terecht voor zowel bijles als remedial teaching. Het behandelingstraject is afhankelijk van de complexiteit van de leerproblematiek en wordt geheel afgestemd op de hulpvraag en behoeften van het kind. Er wordt in kaart gebracht hoe het kind leert en te werk gaat bij bepaalde opdrachten. Vervolgens leren de kinderen nieuwe vaardigheden en technieken om de stof goed te begrijpen en toe te passen. Wil je weten welke begeleiding het best bij jouw kind past? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken!