Remedial teaching en rekenspecialist: wat kan Ellen voor jouw kind betekenen?

Bij De Leerboom vinden we het belangrijk om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Om dit te kunnen doen, zetten we ons in om ons zo goed mogelijk door te blijven ontwikkelen. We zijn daarom ontzettend trots om te mogen vermelden dat Ellen Vis haar opleiding tot Remedial Teacher heeft afgerond en daarmee een gediplomeerd Remedial Teacher is. Ze gaat zich bovendien verder bekwamen als rekenspecialist.

Remedial Teaching

Remedial Teaching is persoonlijke leerbegeleiding. Wanneer jouw kind moeite heeft met bepaalde onderwerpen op school, is het fijn om dan wat extra aandacht te krijgen. Het is hierbij belangrijk dat er een goede afstemming met de school van jouw zoon of dochter is. Een Remedial Teacher wordt daarom alleen ingezet als er een didactische hulpvraag is, en vaak wordt dit vanuit school geadviseerd.

Persoonlijke begeleiding

Wanneer een Remedial Teacher ingeschakeld wordt, doet hij of zij onderzoek naar het achterliggende probleem. Ellen gaat dan kijken op welk gebied, of voor welk vak, er hulp nodig is. Daarna wordt er een persoonlijk leerbegeleidingsplan opgesteld en krijgt je zoon of dochter persoonlijke begeleiding. Dit kan op school, maar ook binnen het centrum voor leerbegeleiding De Leerboom.

Verdiepen

Soms is het niet meteen duidelijk waar of waarom een kind ergens moeite mee heeft. Zo kunnen zowel vakken als rekenen, taal of begrijpend lezen voor een achterstand zorgen. Dit kan erg vervelend zijn voor het zelfvertrouwen van je kind, helemaal als je je vinger maar niet op het probleem kan leggen en het probleem daarom voort blijft duren. We vinden het bij De Leerboom daarom belangrijk om ons te blijven ontwikkelen in het signaleren van die problemen. Speciaal om die reden gaat Ellen zich als Remedial Teacher nu verder bekwamen als rekenspecialist.

Rekenspecialist

Een rekenspecialist is iemand die zich heeft gespecialiseerd in het herkennen en signaleren van problemen die met rekenen of dyscalculie te maken hebben. Zo weet een rekenspecialist bijvoorbeeld alles over rekenontwikkelingen en kan ze iemand screenen voor dyscalculie, een probleem waarbij je grote moeite hebt met het aanleren en automatiseren van rekenen en wiskunde. Doordat Ellen zich als Remedial Teacher gaat specialiseren in rekenen, kan zij doelgerichte handelingsplannen opstellen als blijkt dat jouw zoon of dochter lastig mee kan komen met rekenen. Hierdoor zal de persoonlijke leerbegeleiding nóg beter worden.

Effectieve instructies en advies

Ellen kan ouders, docenten en leerlingen adviseren op het gebied van rekenproblemen en Remedial Teaching. Hierdoor kan ze jullie voorzien van effectieve instructies, feedback en begeleiding die er uiteindelijk voor zullen zorgen dat jouw kind niet overvraagd, maar juist gestimuleerd en gemotiveerd wordt. Samen zorgen we er op deze manier voor dat jouw zoon of dochter zal merken dat ze het écht wel kunnen!

De Leerboom

Ben jij benieuwd wat Ellen of haar collega’s van De Leerboom voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden. Wij geloven dat kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden en talenten, als ze af en toen speciale aandacht en ondersteuning krijgen bij hun manier van leren. Samen maken we leren geen ‘opgave’, maar een fijne ervaring.