leren

Johanette Beereboom, eigenaresse van praktijk De Leerboom wil iedereen helpen vanuit deze passie. In november 2015 startte zij haar eigen praktijk Kinder-Krachtig/Studie-Krachtig in Wolvega. Al snel kwamen veel ouders en leerlingen bij haar in de praktijk en werd de praktijk een schakel binnen het onderwijs in Wolvega. In juli 2017 stopte de praktijk in Wolvega en ging verder in Amsterdam. Ook daar vonden ouders en scholen al heel snel Johanette en haar passie. Kinderen helpen en laten ontwikkelen in het onderwijs. De Leerboom is ontstaan vanuit deze praktijk.

In de eerste jaren richtte Johanette zich vooral op de begeleiding van leerlingen met een visuele leerstijl. Leerlingen die struikelen in het huidige onderwijs omdat ze moeite hebben met automatiseren, spelling, lezen, schrijven, rekenen etc. Leerlingen waar ouders en scholen er niet de vinger op krijgen waarom het niet wil lukken. Vaak leren deze leerlingen vanuit een andere leerstijl, de visuele leerstijl. Ze gebruiken de kracht van hun rechterhersenhelft. Deze kracht wordt vaak ingezet door beelddenkers, kinderen met dyslexie, ADD, ADHD en autisme. Het handvat daarvoor is De Kernvisie methode. Naast deze individuele begeleiding met De Kernvisie methode geeft Johanette trainingen studievaardigheden voor leerlingen vanaf groep 7 t/m universiteit en geeft ze remedial teaching en bijles voor het basisonderwijs.

In augustus 2018 kon Johanette haar passie uitbreiden en heeft ze de praktijk aan de Van Hallstraat 10 in Amsterdam overgenomen. Binnen deze praktijk konden ouders, leerlingen en scholen al terecht voor remedial teaching, bijles en huiswerkbegeleiding.

Maar door de overname van deze diensten en het al bestaande pakket verwierf het een nog grotere plek in Amsterdam. Scholen en ouders vonden hun weg naar de Van Hallstraat 10. Door de professionalisering, de uitbreiding van het aanbod en de grote van het aantal leerlingen en scholen bleek dat de huidige naam Kinder-Krachtig/Studie-Krachtig niet meer aansloot bij de visie en missie die er was.

En in juni 2019 was DE LEERBOOM, centrum voor leerbegeleiding in Amsterdam een feit.

“Kinderen, ouders en scholen helpen en laten ontwikkelen,
daar ligt mijn passie.”

– Johanette Beereboom

Samen met scholen kijken we naar mogelijkheden voor ieder kind en de begeleiding die wij daarin kunnen geven. We ondersteunen IB-ers en leerkrachten om de kwaliteit van iedere leerling te vinden. We kijken samen naar de mogelijkheden van dat wat wel kan.

Momenteel wordt veel gezegd en geschreven over het onderwijs in Nederland en ook met name in Amsterdam. Iedereen heeft hier zijn gedachten over en wij begrijpen de zorgen. Vanuit deze gedachte proberen wij (financieel) laagdrempelig te zijn en willen dan ook zoveel mogelijk leerlingen en scholen helpen.

Kijk hier voor meer informatie over vergoedingen vanuit Gemeente Amsterdam.

– Johanette Beereboom
begeleider (visuele) leerondersteuning