voortgezet onderwijs

Veel kinderen lopen op het voortgezet onderwijs tegen problemen aan met betrekking tot leren, huiswerk en planning. Met goede begeleiding en de juiste tips & tricks kan uw kind een hoop leren over deze onderwerpen zodat deze de hele schoolloopbaan waardevol blijven.

 

Bijles

Heeft uw kind bijvoorbeeld moeite met wiskunde, natuurkunde/scheikunde, economie, geschiedenis en/of een taal? Dan is bijles een goede manier om de kennis bij te spijkeren. Bijles wordt gegeven voor alle vakken en op alle niveaus: van VMBO-basis tot Gymnasium.

Huiswerkbegeleiding

Na schooltijd komt het voor uw kind aan op het maken van zijn of haar dagelijkse huiswerk. Omdat het leerlingen vaak ontbreekt aan motivatie en structuur bieden wij de mogelijkheid om bij ons in kleine groepjes (minimaal 2 leerlingen) huiswerk te komen maken. Naast het huiswerk maken, kan worden overhoord (voor toetsen), kunnen er vragen worden gesteld en kan er geholpen worden met het maken van een planning. Dit alles onder begeleiding van een ervaren docent. Deze huiswerkbegeleiding is voor leerlingen vanaf VMBO basis tot en met het Gymnasium.

 

Trainingen studievaardigheden

Omdat het leren leren niet vanzelf gaat, bieden we diverse trainingen studievaardigheden aan. Deze trainingen worden in kleine groepjes (5 of 6 leerlingen) of individueel gehouden. Bij de diverse trainingen als Snel leren=Leuk leren, Actief leren leren en Studysmart gaan we bezig met studievaardigheden zoals plannen/organiseren, 2 tot 4x sneller lezen, leerstrategieën, mindmappen, doelen stellen, mindset, feedback geven, effectief en efficiënt leren et cetera.

voortgezet onderwijs
voortgezet onderwijs

De Kernvisie methode (begeleiding visuele leerstijl)

Ook in het voortgezet onderwijs blijkt nog regelmatig dat kinderen moeite hebben met automatiseren, lezen, spelling, schrijven, rekenen etcetera. Het is ook dan vaak een vraagteken waarom het niet wil lukken. De zoektocht is vaak al jaren gaande. Ook komt het regelmatig voor dat kinderen zich prima konden redden op de basisschool maar dat het in het voortgezet onderwijs het moeizaam gaat.

Thuis en ook op school wordt er vaak van alles gedaan om dit op te lossen, maar het lukt niet om er de vinger op te leggen. Het resultaat is een slecht rapport en een leraar die aangeeft dat het kind ‘het’ niet kan. Als u uw kind hierin herkent, is het mogelijk dat uw kind een visueel/kinesthetische leerstijl heeft en met voorkeur gebruik maakt van zijn of haar rechterhersenhelft oftewel: uw kind denkt meer in beelden dan in woorden. Dit kan leerproblemen opleveren (ook pas in het voortgezet onderwijs) omdat ons onderwijs juist is ingesteld op het gebruik van de linkerhersenhelft. Het is rationeel en auditief en dat botst. Doordat de lesstof op school niet aansluit bij de voorkeursleerstijl van een kind dat denkt met de rechterhersenhelft, raakt hij/zij in de war, mist het een deel van de lesstof, raakt het sneller afgeleid en ontstaat er een achterstand op school. Dit kan allerlei gevolgen hebben zoals onder andere; faalangst, verminderd zelfvertrouwen, niet meer naar school willen en/of zichzelf dom en stom vinden. De Kernvisie methode sluit hier op aan en uw kind kan, na een paar sessies, ‘wel’ meekomen in het huidige onderwijs.

Bent u benieuwd of uw kind ook behoefte heeft aan rechtsgeoriënteerd onderwijs? Onderwijs voor leerlingen met een visueel/kinesthetische leerstijl? Doe de test!

Nederlands als 2e taal (NT2)

In grote steden zoals Amsterdam komt het veel voor dat Nederlands niet de moedertaal is voor kinderen. Goede beheersing van de Nederlandse taal is echter een basis binnen het huidige onderwijs en de verdere ontwikkeling. Wanneer je echter bent geboren of woonachtig bent in het buitenland kan een goede woordenschat, mondelinge/schriftelijke taalvaardigheid, kennis van de grammatica en lezen een enorm struikelblok zijn. Door het volgen van onze NT2 bijlessen wordt dit struikelblok opgeheven of in ieder geval verminderd. De lessen worden aangeboden voor leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

voortgezet onderwijs