individuele begeleiding

Binnen de Kernvisie methode gaan we uit van 4 denkstijlen.

  • visueel (beeld)
  • auditief (gehoor)
  • kinesthetisch (gevoel)
  • digitaal (verstand)

We worden allemaal geboren met een visuele denkstijl. In de loop van de jaren ontwikkelen we door de inbreng van onze ouders, omgeving en school een favoriete denkstijl. Voor de meesten onder ons is dat auditief en/of digitaal maar een groot deel houdt ook de voorkeur voor een visueel/kinesthetische denkstijl. Zo’n 60% van alle mensen heeft een visueel/kinesthetische denkstijl maar ervaren geen problemen met leren.

Wanneer uw kind visueel en met het gevoel denkt, maakt het voornamelijk gebruik van de rechterhersenhelft. Deze voorkeursmanier van denken komt voor bij beelddenkers, maar ook bij kinderen met dyslexie, AD(H)D en autisme. Men noemt het ook wel een rechtsgeoriënteerde leerstijl. Ons onderwijssysteem is echter juist linksgeoriënteerd ingericht. Voor sommige kinderen kan dit problemen opleveren. Voor hen is het van belang dat de leerstof op zo’n manier wordt aangeboden, dat ze deze op hun manier kunnen verwerken. De Kernvisie methode biedt individuele begeleiding aan kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl. En stelt kinderen in staat om de informatie zo op te slaan, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden. Het is geen trucje, maar een geheel andere manier van leren. Een kind ontdekt hierdoor dat het ‘wél’ kan leren en onzekerheid en andere sociaal-emotionele problemen verdwijnen. Uw kind gaat weer met plezier naar school.

Heeft u het vermoeden dat uw kind behoefte heeft aan een rechtsgeoriënteerde leerstijl? Doe dan hier de test  of neem vrijblijvend  contact  op.

individuele begeleiding
individuele begeleiding

EQ-screening (Talentenkompas)

Deze online EQ-screening, niet te verwarren met een IQ-screening, onderzoekt waar de talenten, passies en het welbevinden van uw kind liggen. De screening kan ingezet worden voor groep 7 en 8. De screening waarvan u een uitgebreide rapportage ontvangt kan aanvullend zijn op het verkregen schooladvies voor het voortgezet onderwijs. De rapportage maakt het ontwikkelingsperspectief van uw kind duidelijk.